Jurgita Stasiukynienė
klinikinė psichologė

Tel. +370 674 44199
El. paštas: jurgita@depresijosgydymas.lt

Registruotis internetu
Profesinė patirtis

Vertingos ir įvairiapusiškos psichologinio konsultavimo patirties įgijau trylika metų (nuo 2006 m.) dirbdama Vilniaus universiteto ligoninėje (VUL) Santaros klinikose. Visų pirma, man ši profesinė patirtis yra galimybė sutikti gausybę žmonių, skirtingų savo amžiumi, gyvenimo būdu, patirtimi, lūkesčiais, siekiais, džiaugsmais ir sprendžiamais sunkumais, požiūriais, vertybėmis, socialiniu statusu, bendravimo būdu. Antra, tai galimybė pamatyti gyvenimo įvairovę, praplėsti savo akiratį, patirti kokie skirtingi yra žmonių gyvenimai ir aplinka, kurioje jie gyvena. Patyriau, jog šalia sveikatos, neatidėliotinai sprendžiamų gyvybiškai svarbių medicininių klausimų, visada yra žmogaus jausmai, emociniai išgyvenimai, jo artimieji ir šeima bei kasdienės rutinos klausimai, kurie iš pažiūros, sustojus įprastai gyvenimo tėkmei, niekur nedingsta.

Visuomeninė veikla ir savanorystė

Aktyviai dalyvavau visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje. Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centre dirbau psichologe bei projektų koordinatore, savanoriavau Psichologinės paramos ir konsultavimo centre. Savanoriška veikla sudarė sąlygas naujoms patirtims, turėjau galimybę eksperimentuoti ir jaustis naudinga visuomenei. Dirbdama su vaikais bei jų tėvais, atrasdavau ryšį su vaikais ir padėdavau jiems atsiskleisti, pasijausti saugiai juos supančioje aplinkoje, taip pat mokiau juos bendravimo įgūdžių. Tai mane labai skatino toliau ieškoti ir gilintis į pagalbos būdus, plėsti savo žinias. Savanoriška veikla man padėjo išsiugdyti organizacinius gebėjimus ir lyderystę.

Mokslinė veikla ir podiplominės  psichoterapijos studijos

Studijavau Vilniaus universitete doktorantūros studijose, du metus dirbau VU Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros asistente. Žinias nuolat gilinu ir papildau dalyvaudama mokslinėse ir praktinėse konferencijose, seminaruose bei mokymuose. Šiuo metu siekiu psichoanalitinės psichoterapijos kvalifikacijos podiplominėse studijose Vilniaus Universitete.