Jurgita Stasiukynienė
klinikinė psichologė

+370 674 44199
 jurgita@depresijosgydymas.lt

Profesinė patirtis:
Esu Jurgita Stasiukynienė, klinikinė psichologė. Vertingos ir įvairiapusiškos psichologinio konsultavimo patirties įgijau VUL Santaros klinikose (nuo 2006). Dirbdama medicinos psichologe, turėjau galimybę sutikti gausybę skirtingų žmonių tiek amžiumi, tiek gyvenimo būdu, patirtimi, lūkesčiais, siekiais, džiaugsmais ir sprendžiamais sunkumais, požiūriais, vertybėmis. Kiekvienas jų savaip ir savitus kėlė klausimus, ieškojo atsakymų. Mano užduotis – padėti atrasti ar susigrąžinti vidinę ramybę ir pasitenkinimą savo gyvenimu, susitaikyti bei prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Kiekvienam tai gali būti skirtingi dalykai. Kartu mėgintume atrasti, kas tai būtų Jums.

Visuomeninė veikla ir savanorystė:
Studijų metais buvau aktyviai įsitraukus į visuomenines ir savanoriškas veiklas. Keletą metų savanoriavau Psichologinės pagalbos ir konsultavimo centre, vėliau – Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centre dirbau projektų koordinatore bei psichologe. Savanoriška veikla sudarė sąlygas naujoms patirtims, skatino toliau ieškoti ir gilintis į veiksmingus pagalbos būdus, plėsti žinias, išsiugdyti organizacinius gebėjimus, praplėsti akiratį.

Mokslinė veikla ir podiplominės psichoterapijos studijos:
Klinikinės psichologijos kvalifikaciją įgijau Vilniaus universitete 2006m., vėliau studijavau Vilniaus universitete doktorantūros studijose. 2014-2016 m. dirbau Vilniaus universiteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros asistente, skaičiau paskaitas bei vedžiau seminarus medicinos studentams. Žinias nuolat gilinu ir papildau dalyvaudama mokslinėse ir praktinėse konferencijose, seminaruose bei mokymuose. Šiuo metu siekiu psichoanalitinės psichoterapijos kvalifikacijos podiplominėse studijose Vilniaus Universitete.