Antanas Mockus
Depresijos gydymo centro įkūrėjas ir klinikinis psichologas

+370 682 51402
antanas@depresijosgydymas.lt

Būna, jog kreipiasi į mane žmogus, kuris kenčia nuo depresijos: išgyvena gilų liūdesį, vienatvę, energijos stoką, beprasmybę, bejėgiškumą ir beviltiškumą. Jis norėtų, jog būtų kitaip, norėtų kažką keisti, bet tam nėra nei jėgų, nei vilties. Jaučiasi lyg klampioje pelkėje, kuri traukia vis gilyn ir gilyn, o jėgų priešintis vis mažiau.

Šioje situacijoje matau save kaip aktyvų dalyvį, kuris padeda ieškoti kelio iš tos klampios pelkės, kuris skatina žmogų tyrinėti save, dalinasi savo įžvalgomis apie tai kas trukdo jam keisti esamą situaciją, padeda suprasti ir įsisąmoninti kas vyksta žmoguje ir jo gyvenime, kantriai ir su viltimi išbūna šalia jo juodžiausiomis akimirkomis bei neapibrėžtame išeities ieškojimo procese.

Esu klinikinis psichologas, turiu 15 metų psichologinio konsultavimo patirtį. Dirbdamas Trakų psichikos sveikatos centre, privačios psichologo praktikos metu įgijau vertingos patirties kaip padėti žmonėms kenčiantiems nuo depresijos bei kitų psichikos sutrikimų. Ten pat organizavau ir vedžiau ir psichoedukacinę grupę depresija sergantiems. Šiuo metu nuolat skaitau paskaitas apie depresiją, kaip ją atpažinti ir įveikti, taip pat konsultuoju depresija sergančius ir jų artimuosius.

Dirbdamas Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinikoje jaunesniuoju mokslo darbuotoju (2008-2010), studijuodamas doktorantūroje, dėstydamas universitete įgijau mokslinės veiklos patirties, kuri šiuo metu padeda gilintis į moksliniais tyrimais grįstus depresijos gydymo būdus.

15+ metų psichologinio konsultavimo patirtis:
Depresijos gydymo centre (2016- iki dabar)
Privati psichologo praktika (2008-2016)
Trakų psichikos sveikatos centre (2007-2011)
Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje (2005-2007)

7+ metų dėstymo universitete patirtis:
Vilniaus Gedimino technikos universitete (2015 – 2017)
Mykolo Romerio universitete (2010-2016)
579 val. savanoriškos veiklos patirtis emocinės paramos telefonu tarnyboje Jaunimo linija (2001-2006)

Išsilavinimas:
Psichologijos mokslų doktorantūros studijos MRU (2010-2014)
Klinikinės psichologijos magistras, Vilniaus universitetas (2007)
Psichologijos bakalauras, Vilniaus universitetas (2005)