MINDFULNESS GRUPĖS


Depresijos gydymo centre  reguliariai vyksta įvairios MINDFULNESS (Sąmoningumo ugdymo) programos.
Užsiėmimai vyksta grupėje (8-12 dalyvių) kiekvieną savaitę. Programos pagrįstos šiuolaikinės psichologijos moksliniais tyrimais ir savo esme panašios viena į kitą, tačiau orientacija į siekiamus tikslus yra skirtinga. Streso valdymo programa remiasi Jon Kabat-Zinn mokymų turiniu, o kognityvinės terapijos programa Zindel Segal, Mark Williams bei John Teasdale gairėmis.

Šias programas vadiname išplėstinėmis, nes dalyviai turi galimybę nemokamai lankyti papildomas meditacijas grupėje kas antrą penktadienį 12.00 val. Užsiėmimo trukmė – 60-75 min. Kiekvienas susitikimas skirtas tam tikrai temai. Tai reiškia, kad kiekvieną susitikimą išbandome kažką nauja. Papildomi užsiėmimai labai naudingi visiems, kam sunku prisiversti praktikuoti savarankiškai, kas nori turėti papildomą galimybę stiprinti praktikų įgūdžius.

Platesnė informacija ir registracija el. paštu: paulius@pauze.lt