Daiva Rainytė
dailės terapijos praktikantė

+370 687 17467 
 daiva@depresijosgydymas.lt

Esu LSMU ir VDA dailės terapijos programos studijų II-o kurso magistrantė. VDA baigiau Vizualiųjų menų magistro studijas (2006). Artima pažintis su dailės terapija  prasidėjo prieš dvidešimt metų nuo įkvepiančio asmeninio patyrimo. Ėmiau lankytis dailės terapijos seminaruose ir taikyti metodus savo veikloje. Meno priemonėmis siekiu atrasti, išreikšti ir įtvirtinti asmens tapatybę; rasti vaisingo bendradarbiavimo su kitais matmenį; gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškai spręsti problemas; stebėti, kritiškai vertinti supančią aplinką ir kurti savo unikalų santykį su savimi ir su tuo, kas vyksta aplinkui.

I-o kurso dailės terapijos praktiką atlikau Šv.Kryžiaus namų socialiniame centre su asmenimis iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių: senjorais, sunkioje materialinėje padėtyje atsidūrusių žmonių grupės lankytojais, SAV (asmenys, užaugę disfunkcinėse šeimose) savipagalbos grupės lankytojais (2019 – 2020). Dailės terapijos sesijas vedžiau Všį „OFM Mažesnieji broliai“ projekte  Priklausomų asmenų dienos centre „Aš ne vienas šiame kelyje“ (asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į darbo rinką ir palaikymas įsidarbinus)( 2011 – 2012).

Savanoriavau ir vedžiau kūrybinius užsiėmimus su dailės metodų taikymu:

  •  Bernardinų socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centre proto negalią turintiems žmonėms (2010 – 2011) .
  •  Šv.Kryžiaus namų socialinio centro programoje „Senamiesčio vaikai“ vaikams iš socialinės rizikos šeimų (2012 – 2013).