DAILĖS TERAPIJA

Būtina išankstinė registracija telefonu, el. paštu arba internetu.

KONSULTACIJOS TRUKMĖ – 50 min.

KONSULTACIJŲ KAINOS: pirma konsultacija – 40 Eur, kitos – 35 Eur.

KONSULTACIJŲ KALBOS: lietuvių, rusų ir anglų.

 

KAS YRA DAILĖS TERAPIJA?

Dailės terapija jungia kūrybinius procesus (piešimą, tapymą, lipdymą, konstravimą ir kt.) ir psichoterapiją tam, kad skatintų asmens emocinę, psichologinę, fizinę ir dvasinę gerovę.

,,Dailės terapija – tai psichoterapijos forma, naudojanti menines priemones kaip pirminį raiškos ir bendravimo būdą. Šiame kontekste menas naudojamas  ne kaip diagnostinis įrankis, bet kaip priemonė spręsti emocinius klausimus, kurie gali būti painūs ir keliantys stresą.”

(Apibrėžimas paimtas iš Britų dailės terapeutų asociacijos (BAAT) puslapio, aut. vertimas, nuoroda: https://www.baat.org/about-art-therapy, 2019-07-25)

Dailės terapija vyksta trišaliame santykyje tarp kliento, terapeuto ir meno kūrinio (žr. iliustraciją žemiau). Daugiau dėmesio gali būti skiriama vienai ar kitai ašiai (pvz., kliento ir terapeuto santykiui (KT) ar kūrybiniams procesams (KM)), priklausomai nuo kliento poreikių individualios sesijos ir bendrai terapijos kurso metu (Edwards D. (2004) Art Therapy). Trišalis santykis tarp kliento, terapeuto ir meno kūrinio gali sušvelninti terapinio proceso intensyvumą.

Dailės terapija. Trišalis santykis: tarp kliento, terapeuto ir meno kūrinio

Kodėl būtent dailė?

Kaip jaučiasi meilė, nerimas ar depresija? Žodžiais perteikti painius ar prieštaringus jausmus bei būsenas išties sudėtinga. Tuo tarpu vizualinė kalba, kuri pasitelkia įvairias menines priemones ir simbolius, siūlo alternatyvų būdą prisiliesti prie savo emocijų, jas tyrinėti ir išreikšti. Kitaip nei žodinė kalba, ji neskubina prisirišti prie konkrečių reikšmių ir leidžia lanksčiau pasakoti ir įprasminti savo istoriją. Dailės terapija – puiki ,,kalbėjimo” terapijų alternatyva tiems, kuriems sunku išreikšti savo patyrimus ir jausmus žodžiais ir tiems, kurie tiesiog pasiilgę kūrybos.

Dailės terapija – ne dailės pamoka ar būrelis

 • Dėmesys skiriamas ne pabaigtam meno kūriniui, o kūrybiniam procesui.
 • Jokia meninė patirtis ar įgūdžiai nėra reikalingi!
 • Tarp kliento ir kvalifikuoto dailės terapeuto kuriamas psichoterapinis santykis.

Kam dailės terapija skirta?

 • Dailės terapeutai dirba su vaikais, jaunimu, suaugusiais ir senyvo amžiaus žmonėmis.
 • Darbas gali būti individualus arba vykti grupėse, porose. 

Kaip vyksta dailės terapijos sesija?

 • Siūlomi kassavaitiniai 50 minučių trukmės susitikimai.
 • Po pirminio susitikimo, jei nusprendžiama dirbti toliau, siūlomos dar 5 sesijos, po kurių klientas ir terapeutas aptaria rezultatus ir galimybes tęsti ar sustoti.
 • Jei žmogus susiduria su ilgalaikiais, kompleksiniais sunkumais, rekomenduojama ilgalaikė terapija.

Atvykus į terapijos erdvę paruoštos naudojimui laukia dailės priemonės: guašas, akvarelė, pastelės, pieštukai, markeriai, įvairus popierius, reikmenys koliažui ir kt. Po pasisveikinimo ir trumpo aptarimo, kaip praėjo savaitė, klientą kviečiu naudoti dailės priemones. Dažniausiai siūlau eksperimentuoti ir žiūrėti, kokios temos kyla natūraliai, tačiau jei žmogus jaučiasi ,,įstrigęs” ir nežino nuo ko pradėti, siūlau pratimų apšilimui ar temą darbui. Žmogaus kūrybinis procesas gali vykti tyloje arba jį gali lydėti pokalbis. Pabaigoje dažniausiai vyksta aptarimas. Dailės terapeutas taip pat gali imtis kūrybinių procesų šalia kliento.

Dailės terapijos nauda

 • Esant nerimui ar nuotaikų kaitai, kūryba gali padėti susitelkti į buvimą čia ir dabar, nurimti ir būti sąmoningesniems, taip pat geriau suprasti ir reguliuoti emocijas.
 • Tie, kurie patiria problemas sanykiuose, turi galimybę santykių dinamiką patyrinėti per kūrybą ir žaidimą, pamatyti situacijas nauju kampu, rasti konflikto sprendimo būdus, ugdyti empatiją sau ir kitam.
 • Žmonėms, patyrusiems sunkius, trauminius įvykius, vaizdinė kalba suteikia saugų būdą pasakoti savo istorijas, o taip pat  jas ,,perrašyti”, atrasti naujas prasmes.